Vehhabilik nedir? Vehhabilik ne demek? Vehhabilik ne demektir? Vehhabilik kelimesinin anlamı. Vehhabilik kelimesinin anlamı nedir? Vehhabilik kelimesinin anlamı ne demek? Vehhabilik kelimesinin anlamı ne demektir?

Vehhabilik

0

Vehhabîlik ya da Vehabilik, kökeni Selefilik’e dayanmakla birlikte tam olarak 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulmuş olan dinî-siyasi hareket ya da mezhep.

Bu alana text reklam verebilirsiniz. Sitedeki tüm yayınların altında görünür ve bir adet link içerebilir. İrtibat için info@nedir.online