Gösterilen: YAZI

NEDİR?
Steganografi

Hassas bilgilerin, dikkat çekmekten kaçınmak için başka bir şeymiş gibi görünmesini sağlamak ve gizlemek için kullanılan yöntem.

NEDİR?
Zamir

Zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelime. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz,…