Gösterilen: TIP

NEDİR?
Triyaj

Türkçesi öncelikleme olan, hastaları sağlık durumlarına göre önceleme yöntemi. Bugün aile hekimleri ve hastanelerde, koronavirüs taşıdığından şüphelenilen hastaları diğer hastalardan ayırmak ve öncelikli olarak tedaviye ihtiyacı olanları tespit etmek için…

NEDİR?
Patoloji

Patoloji, hastalık çalışması ve bilimi kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.

NEDİR?
Abstinans Sendromu

Toksik madde alışkanlığı olan kişilerde, bu maddenin kesilmesinden sonraki ilk 24-48 saat içerisinde beliren, hırçınlık, sıkıntı, sanrılar, uykusuzluk, ellerde titremeler, nabızda hafifleme, bulantı, kusma, ishal, proteinüri, bağırsak kanamaları, kalp ve…

NEDİR?
Abrazyon

1. Deri veya mukozanın sıyrılması, soyulması veya kazınması. Sıyrık. [Travma sonucu görülen en hafif lezyondur. Genellikle künt cisimlerin cilde sürtünme tarzındaki etkileri sonucu oluşur]. 2. Dişlerde çiğneme veya benzeri kusurlar…

NEDİR?
Abort

1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak. 2. Önlemek. 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek. 4. Gelişimine mani olmak. 5. Düşmek (çocuk). 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

1 2