Gösterilen: TEPE

NEDİR?
Akrapol

Yunanca yüksek tepe üzerinde kurulmuş kale anlamına gelir. Bugün Atina’da bir tepe üzerinde eski Yunan tapınaklarının bulunduğu yere verilen ad.