Gösterilen: SATIŞ

NEDİR?
Açık Pazar

Açık Pazar. Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir.

NEDİR?
Ciro

Belirli bir süre içinde gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir. Bu süre Günlük, Aylık, Sezonluk ve benzeri bir süre olabilir.

NEDİR?
Broker

Finansal piyasalarda alıcı ile satıcıyı buluşturan ve aracılık faaliyetinde bulunan kişi ya da kurumlardır.