Gösterilen: PAZARLAMA

NEDİR?
Açık Pazar

Açık Pazar. Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir.