Gösterilen: MÜZİK

NEDİR?
Accelerando

Accelerando, Batı müziğinde bir parçanın gittikçe hızlanarak çalınacağını gösterir. Acceleratemente ve accelerato terimleri de üzerinde bulunduğu noktaların çabuk çalınacağını belirtir.

NEDİR?
Akor

aynı anda tınlamak üzere “dikey” olarak yazılmış ikiden fazla ses. Aynı terim, çalgıların, ses yüksekliklerinin birbiriyle uyuşması amacıyla (La=440) titreşimini tutacak şekilde düzenlenmesi için kullanılır.