Gösterilen: KONUŞMA

NEDİR?
Retorik

Retorik ya da eski ismiyle Belâgat, etkileyici ve ikna edici konuşma sanatıdır. Sözcük güncel kullanımda “etkileyici ve ikna edici olmakla beraber içtenlikten veya anlamlı içerikten yoksun lisan” anlamında da kullanılır.…