Gösterilen: IŞINIM

NEDİR?
Gama ışını

Gama ışını diğer bir adı ile gama ışıması, atom altı parçacıkların etkileşiminden kaynaklanan, belirli bir titreşim sayısına sahip elektromanyetik ışınımdır olarak tanımlanır. Gama ışınımları genelde uzayda gerçekleşen çekirdeksel tepkimelerin sonucunda…