Gösterilen: GÖREV

NEDİR?
Nöbet

1. Sıra, keşik. 2. Sıra ile yapılan görev, iş. 3. Hastalık sebebiyle titreme, yüksek ateş. 4. Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü. 5. Kez, defa. 6. Resmî…