Gösterilen: BAYRAK

NEDİR?
Sancak

1. Her milletin kendine has renk ve işâretlerini taşıyan veya bir askerî birliğin şerefini temsil eden kenarı saçaklı, ölçüleri belirli bayrak. 2. Gemilerin burun doğrultusunda sağ tarafına sancak adı verilir.