Gösterilen: BANKACILIK

NEDİR?
Adat

Adat. Faiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Faize esas olan anapara ile paranın kullanıldığı gün sayısının çarpımından oluşan rakamdır.

NEDİR?
A Tipi Yatırım Fonu

Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25’ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur.

NEDİR?
Açık Kredi

Açık Kredi. Banka tarafından güvenilir müşteriye sadece bir imza karşılığında açılan kredidir. Bu kredi ürünü için teminat ya da kefalet istenmez. Bu krediyi kullanan kişi alacaklıya karşı tüm mal varlığı…

NEDİR?
Revalüasyon

Revalüasyon, para birimi değer kaybeden ülkelerde para değerinin artması amacıyla devletin merkez bankaları aracılığı ile piyasaya müdahale etmesidir.