Gösterilen: ASİT

NEDİR?
Ester

Kimyada esterler, bir hidroksil grubundaki hidrojen atomunun bir organik grup ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir. Hidrojenin bir H⁺ iyonu olarak ayrışabileceği -OH grubu olan bu tür asitlere oksijen asidi…