Gösterilen: ARACI

NEDİR?
Broker

Finansal piyasalarda alıcı ile satıcıyı buluşturan ve aracılık faaliyetinde bulunan kişi ya da kurumlardır.