Gösterilen: ALGI

NEDİR?
Boyut

Sanat yapıtında boyut kavramı, onun algılayıcıyla olan ilişkisini anlatmaktadır. Resim sanatı iki boyutludur.