Gösterilen: ADLİ TIP

NEDİR?
Abstinans Sendromu

Toksik madde alışkanlığı olan kişilerde, bu maddenin kesilmesinden sonraki ilk 24-48 saat içerisinde beliren, hırçınlık, sıkıntı, sanrılar, uykusuzluk, ellerde titremeler, nabızda hafifleme, bulantı, kusma, ishal, proteinüri, bağırsak kanamaları, kalp ve…

NEDİR?
Abrazyon

1. Deri veya mukozanın sıyrılması, soyulması veya kazınması. Sıyrık. [Travma sonucu görülen en hafif lezyondur. Genellikle künt cisimlerin cilde sürtünme tarzındaki etkileri sonucu oluşur]. 2. Dişlerde çiğneme veya benzeri kusurlar…

NEDİR?
Abort

1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak. 2. Önlemek. 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek. 4. Gelişimine mani olmak. 5. Düşmek (çocuk). 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

NEDİR?
Aberan

Bir organın bütününden uzakta ya da yakında başka bir yerde meydana gelmiş küçük örneği. Normalin veya alışılmış yerin dışında bulunan ve oluşum kusuruna bağlı olarak meydana gelmiş doku, sapmış, hatalı,…

1 2