Retorik nedir? Retorik ne demek? Retorik ne demektir? Retorik kelimesinin anlamı. Retorik kelimesinin anlamı nedir? Retorik kelimesinin anlamı ne demek? Retorik kelimesinin anlamı ne demektir?

Retorik

0

Retorik ya da eski ismiyle Belâgat, etkileyici ve ikna edici konuşma sanatıdır. Sözcük güncel kullanımda “etkileyici ve ikna edici olmakla beraber içtenlikten veya anlamlı içerikten yoksun lisan” anlamında da kullanılır. Sözcük Yunanca rhētorikos “hitabet” kelimesinden türemiştir.

Bu alana text reklam verebilirsiniz. Sitedeki tüm yayınların altında görünür ve bir adet link içerebilir. İrtibat için info@nedir.online