Altın Oran nedir? Altın Oran ne demek? Altın Oran ne demektir? Altın Oran kelimesinin anlamı. Altın Oran kelimesinin anlamı nedir? Altın Oran kelimesinin anlamı ne demek? Altın Oran kelimesinin anlamı ne demektir?

Altın Oran

0

“Altın Bölüm” ya da “Altın Kesit” de denilmektedir.

Herhangi bir geometrik biçimde, varlığı estetik bir üstünlük sayılan orandır. Parçalar arasındaki orantıda, küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın bütün parçaya oranına eşittir. Matematiksel olarak; a/b= b/ (a/b) biçiminde ifade edilir. Parçalar arasındaki oranın değeri olan her zaman 1.618 ya da ykş. 3/5, “altın sayı” adını alır. Kara kalem de 1,618 Altın Oran geometrik olarak, iki kareden oluşan bir dikdörtgenin köşegeni aracılığıyla kurulur. Antik Çağ’dan bu yana matematikçilere ve sanat kuramcılarına konu olan Altın Oran, bu adı 19.yy’ da almıştır. Eski Yunanlıların kısaca bölüm olarak adlandırdıkları bu orana İtalyan matematikçi Luca Pacioli divina proportine; LEONARDO DA VINCI ise sectio aurea adını vermiştir.

Altın Oran’ın aritmetik, cebir ve geometri özellikleri taşımasının yanı sıra, doğada, müzikte ve insan vücudunun organları arasında var olan çeşitli oranlarla da yakın ilişkisi bulunduğu, bütün öteki oranlara üstünlüğününse çeşitlilik içinde birlik özelliğinden kaynaklandığı öne sürülür. Bazı kaynaklara göre, insanlar Altın Oran’ a yaklaşan orantıları daha çok beğenmektedir.

Bu alana text reklam verebilirsiniz. Sitedeki tüm yayınların altında görünür ve bir adet link içerebilir. İrtibat için info@nedir.online